Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl

1. Sự khác biệt giữa sử dụng curl và sử dụng trình duyệt web

Khi bạn sử dụng curl để request đến một địa chỉ url nào đó thì nó sẽ không có thông tin header như khi chúng ta sử dụng trình duyệt.

2. Tại sao phải thêm header khi request đến url bằng curl

Một số hệ thống sẽ chặn bạn sử dụng curl để request (cron, request bằng code, …) đến hệ thống vì lý do bảo mật. Do đó, bạn phải thêm thông tin header khi thực hiện request bằng curl.

3. Cách thêm header vào curl

Để thêm header vào request khi sử dụng curl chúng ta thêm theo cú pháp sau: -H “Thông tin header bạn muốn thêm”.

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo ví dụ (thêm User-Agent) sau:

Ngoài User-Agent bạn có thể thêm các thông tin header khác cho phù hợp nhu cầu sử dụng của mìnnh.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên