Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

  Bước 1: Truy cập vào trang https://vestacp.com/install để tạo code cài đặt Bước 2: Điền một số thông tin ở mục ADVANCED INSTALL SETTINGS (xem hình 1) Bước 3: Bấm nút Generate Install Command để lấy code cài đặt (xem hình 2) Bước 4: Đăng nhập SSH vào máy chủ của bạn để chạy dòng …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP

Để cài chứng chỉ SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP quản trị host chúng ta thực hiên như sau: Bước 1: Vào menu Domains –> AutoSSL như hình 1. Hình 1 Bước 2: Chọn 1 domain cần cài ssl như hình 2. Hình 2 Bước 3: Bấm vào nút Install như hình …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt SSL cho website sử dụng Control Web Panel – CWP

Chuyển SSL khi chuyển host cho website

Khi bạn chuyển website của mình từ host A sang host B và muốn đem ssl đã cài đặt bên host A sang host B thì cách thực hiện đơn giản như sau: – Tại host A,các bạn truy cập vào phần quản lý file tìm 3 file ssl.ca, ssl.cert, ssl.key và lưu lại. Nơi …
Đọc tiếp Chuyển SSL khi chuyển host cho website