Ứng dụng lưu tọa độ GPS miễn phí trên Android

05/09/2019 Nosomovo 0

Hôm nay, Nosomovo xin giới thiệu với các bạn ứng dụng bắt tọa độ GPS trên android. Đây là sản phẩm do chính Nosomovo phát triển và nó hoàn toàn miễn phí nhé. Chức năng chính của ứng dụng GPS gồm có: Đăng nhập: Bạn có thể đăng nhập bằng

GPS Changelog

27/05/2018 Nosomovo 0

Phiên bản 1.0.0 – Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (Mới). – Giữ trạng thái đăng nhập cho lần khởi động ứng dụng sau (Mới). – Chia sẻ địa điểm với cộng đồng (Mới). – Xem danh sách cùng đánh giá các điểm do cộng đồng

GPS Privacy Policy

09/05/2018 Nosomovo 0

Nosomovo built the GPS app as a Free app. This SERVICE is provided by Nosomovo at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform website visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use