GPS Changelog

Phiên bản 1.0.0

– Hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (Mới).

– Giữ trạng thái đăng nhập cho lần khởi động ứng dụng sau (Mới).

– Chia sẻ địa điểm với cộng đồng (Mới).

– Xem danh sách cùng đánh giá các điểm do cộng đồng chia sẻ  (Mới).

– Đánh giá, nhận xét cho địa điểm của cá nhân và do cộng đồng chia sẻ (Mới).

– Bắt tọa độ.

– Lưu, xóa, sửa tọa độ.

– Xem danh sách tọa độ đã lưu.

Phiên bản: 0.0.1

– Bắt tọa độ.

– Lưu, xóa, sửa tọa độ.

– Xem danh sách tọa độ đã lưu.

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO