Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows

16/04/2020 Nosomovo 0

Bài viết này viết một cách ngắn gọn về cài đặt môi trường để phát triển các dự án ionic trên môi trường hệ điều hành Windows. Các thành phần cần cài đặt bao gồm: Cài đặt Node.js (bao gồm Node and NPM). Cài đặt ionic và cordova Cài đặt

Không có ảnh

Khắc phục lỗi:Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular “require” to load it

11/10/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện lệnh add platform ionic cordova platforms add ios  thì xuất hiện lỗi lúc install plugin googleplus-fix như sau: Installing “cordova-plugin-googleplus-fix” for ios Google Sign-In prerequisites Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add

Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

07/10/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi: Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios –prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư mục platforms/ios thì xuất hiện lỗi ‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found như hình: 2. Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file

Cách build ứng dụng IOS sang XCODE trong IONIC

02/10/2019 Nosomovo 0

Sau đây là kinh nghiệm build ứng dụng phát triển trên nền tảng ionic ra platform ios xin được chia sẻ cùng các bạn. Bước 0: Chuẩn bị Ở bước này các bạn thực hiện cài thư viện cocoapad để hỗ trợ build sang xcode nếu chưa cài bằng lệnh sau

Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

01/10/2019 Nosomovo 0

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal

Không có ảnh

Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0”

27/09/2019 Nosomovo 0

Trong Ionic, Khi bạn thực hiện lệnh build  ionic cordova build ios  thì xuất hiện thông báo lỗi Plugin doesn’t support this project’s… như sau: Plugin doesn’t support this project’s cordova-ios version. cordova-ios: 4.5.5, failed version requirement: >=5.0.0 Để khắc phục vấn đề phiên bản cordova trên ios platform này chúng

Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

03/09/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi build ứng dụng, thì gặp lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel” như hình 1. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này các bạn thực hiện, mở file gradle.properties (nằm trong thư mục platform/android) và thêm 2 dòng sau vào cuối file: android.useAndroidX=true android.enableJetifier=true

Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

19/08/2019 Nosomovo 0

Trong thời gian này, google thực hiện chuẩn hóa thư viện build ứng dụng android cho các developers. Theo đó, thư viện build sẽ bị thay đổi tên. Bên dưới đây là bảng ánh xạ tên thư viện android cũ sang androidx, hãy tham khảo nhé: Old build artifact AndroidX

Fix lỗi: Dependency resolved to an incompatible version: Dependency(fromArtifactVersion=ArtifactVersion(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-messaging, version=17.4.0), toArtifact=Artifact(groupId=com.google.firebase, artifactId=firebase-iid), toArtifactVersionString=[17.1.0])

12/08/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi tui thực hiện build ứng dụng sang platform android với lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi như sau: Dependency failing: com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0 -> com.google.firebase:firebase-iid@[17.1.0], but fire base-iid version was 17.1.2. Và bên dưới là thông tin chi tiết của lỗi này: Dependency resolved

Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

13/06/2018 Nosomovo 0

1. Mô tả vấn đề Tôi sử dụng ionic 3 trong đó có sử dụng native Contacts. mọi thứ đã làm ok hết, kiểm tra không sai sót nhưng khi chạy ứng dụng trên trình duyệt bằng lệnh ionic serve  thì xuất hiện lỗi “cordova_not_available” như hình. 2. Cách khắc phục Để

Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

13/05/2018 Nosomovo 0

1. Mô tả vấn đề Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng với ionic framework chúng ta không ít lần bị quăng cái lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)” ngớ ngẫn vô mặt. 2. Cách giải quyết Hãy tìm đến file config.xml và thêm dòng này vào