Dấu 3 chấm (…) trong php có ý nghĩa gì?

Trong php, đôi lúc chúng ta bắt gặp dấu 3 chấm (…) trước các biến vậy nó có ý nghĩa gì? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ không khỏi bân khuân khi lần đầu gặp gỡ nó. Thực ra, dấu 3 chấm này có cùng ý nghĩa với trong ngôn ngữ tự nhiên là “v.v…” như …
Đọc tiếp Dấu 3 chấm (…) trong php có ý nghĩa gì?

Tạo Barcode trong php

Bạn đang xây dựng ứng dụng quản lý và cần tạo mã vạch (barcode) cho sản phẩm? Sau quá trình tìm kiếm và nghiên cứu, tôi đã tìm được một thư viện php có thể đáp ứng nhu cầu tạo barcode như trên. Đó là thư viện PHP Barcode Generator. Với thư viện này, bạn có …
Đọc tiếp Tạo Barcode trong php

phpDesigner 8.0.0.145

phpDesigner – Một công cụ lập trình php được đánh giá cao trong giới lập trình trong nước cũng như trên thế giới. Bởi lẽ, phpDesigner thật sự chuyên nghiệp, hỗ trợ đầy đủ việc code, các giao thức giao tiếp server, database,… Mời bạn tải phần mềm phpDesigner phiên bản 8.0.0.145 về sử dụng và cảm …
Đọc tiếp phpDesigner 8.0.0.145

Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn – Find all position in php

Nếu các bạn có nhu cầu tìm tất cả vị trí xuất hiện của chuỗi $needle trong chuỗi $haystack trong PHP thì ngay bên dưới đây hàm strpos_all sẽ giúp bạn thực hiện đều này! function strpos_all($haystack, $needle) { $offset = 0; $allpos = array(); while (($pos = strpos($haystack, $needle, $offset)) !== FALSE) { $offset = …
Đọc tiếp Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn – Find all position in php

Giáo trình lập trình web căn bản

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và PHPMyAdmin Phần 8: PHP và …
Đọc tiếp Giáo trình lập trình web căn bản

Lỗi lấy sai ngày giờ hệ thống trong php

Khi kết quả của hàm về ngày giờ trong php trả về không đúng, Một nguyên nhân phổ biến là  múi giờ. Để đặt lại múi giờ đúng chúng ta dùng hàm date_default_timezone_set . Ví dụ để đặt múi giờ Việt Nam như sau: date_default_timezone_set(‘Asia/Saigon’); Trong đó “sia/Saigon” là timezone. Xem thêm các timezone khác: http://www.php.net/manual/en/timezones.php Nosomovo

Code Check base64 in php

Bạn có đoạn mã có vẻ là base64. Nhưng bạn không chắc chắn rằng nó có thực sự là base64 hay không? Hãy sử dụng đoạn mã php ngay dưới đây để kiểm tra nhé. function isBase64($str) { if ( base64_encode(base64_decode($str, true)) === $str) { return true; } else { return false; } } Hy …
Đọc tiếp Code Check base64 in php

Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Bạn có chuỗi ngày tháng năm có dạng “yyyy-mm-dd” và bạn muốn chuyển nó thành dạng timestamp để có thể dễ dàng xử lý, tính toán theo nhu cầu của mình. Để thực hiện việc chuyển này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm strtotime để thực hiện. Ví dụ: echo strtotime(“2018-11-08”); //kết quả là 1541610000 Gợi …
Đọc tiếp Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

Chuyển số tự nhiên sang số la mã

Nếu bạn đang cần code php để thực hiện chuyển số tự nhiên thành số la mã? Đây nó nằm ngay dưới đây, hàm Tunhien2Lama nhé! function Tunhien2Lama($number) { switch($number) { case 1: return ‘I’; case 2: return ‘II’; case 3: return ‘III’; case 4: return ‘IV’; case 5: return ‘V’; case 6: return ‘VI’; case …
Đọc tiếp Chuyển số tự nhiên sang số la mã

Hướng dẫn cài đặt Vertrigo – Phần mềm giải lập webserver

Bạn đang bắt tay vào học lập trình web php? Và cần tạo 1 web server giả lập bằng phần mềm Vertrigo? Nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào? Ngay bên dưới đây là video hướng dẫn bạn cách thực hiện cài đặt nhé: Để tải bản Vertrigo mới nhất, bạn hãy đi đến …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt Vertrigo – Phần mềm giải lập webserver

Khắc phục lỗi lấy sai ngày giờ hệ thống trong php

Khi kết quả của các hàm về ngày giờ trong php trả về không đúng, Nguyên nhân do lấy sai múi giờ. Để đặt lại múi giờ đúng chúng ta dùng hàm date_default_timezone_set. Ví dụ để đặt múi giờ Việt Nam như sau: date_default_timezone_set(‘Asia/Saigon’); //Code lấy ngày giờ Trong đó: Asia/Saigon là timezone. Xem thêm các timezone khác tại: http://www.php.net/manual/en/timezones.php