Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn – Find all position in php

Nếu các bạn có nhu cầu tìm tất cả vị trí xuất hiện của chuỗi $needle trong chuỗi $haystack trong PHP thì ngay bên dưới đây hàm strpos_all sẽ giúp bạn thực hiện đều này!

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên