Code PHP Chuyển đổi âm – dương lịch

06/09/2017 Nosomovo 2

Bạn đang tìm một code để chuyển đổi từ ngày âm lịch sang ngày dương lịch và ngược lại? Khi bạn đọc đến đây chắc chắn bạn tìm đúng chỗ rồi đó. Ngay bên dưới đây là code giúp bạn thực hiện việc chuyển đổi qua lại này. Bạn chỉ

Xác định tên gọi của năm âm lịch

06/09/2017 Nosomovo 0

Để xác định tên gọi của một năm nào đó chúng ta dựa vài khái niệm can, chi và chọn 1 năm làm mốc đã xác định được tên. Bảng tên gọi của nămChúng ta có 10 Can thứ tự lần lượt là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Biểu diễn 10 Can này vào 1 mảng