Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel

Nếu bạn có nhu cầu đếm xem có bao nhiêu ngày là ngày thứ 7 (chủ nhật, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5,…

Xem thêm Đếm số ngày là ngày thứ 7, chủ nhật thuộc khoản thời gian trong excel

Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel

Bạn buâng khuâng không xác định đươc một ngày bất kỳ trong Excel là thứ mấy, hoặc bạn mất nhiều thời gian để tra lại…

Xem thêm Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel