Đánh số trang bắt đầu bằng số khác 1 trong excel

Trong excel, Bạn muốn đánh số trang nhưng không bắt đầu từ 1 như thường lệ?

Sau đây là cách đánh số trang không bắt đầu từ 1 mà là từ số bạn chỉ định nhé:

Bước 1: Vào menu Page Layout

Bước 2: Bấm vào nút mở rộng của nhóm Page Setup

Bước 3: Chọn thẻ Page trong hộp thoại Page Setup

Bước 4: Nhập số trang bạn muốn bắt đầu đánh từ số đó ở ô First page number

Bước 5: Bấm nút OK

Cách đánh số trang bắt đầu từ 2, 3, 4,… (Khác 1) trong excel

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi