Khắc phục lỗi: “A non well formed numeric value encountered” trong plugin “crayon-syntax-highlighter”

1. Mô tả vấn đề Khi update plugin “crayon-syntax-highlighter” thì xuất hiện lỗi như sau: Notice: A non well formed numeric value encountered in wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php on line 119 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này các bạn tìm đến dòng 119 của file wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/crayon_formatter.class.php. Sau đó, thực hiện bỏ đi phần text “‘px !importan;’“ đi. Kết quả …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi: “A non well formed numeric value encountered” trong plugin “crayon-syntax-highlighter”

Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress

Để cài đặt Tiếng việt cho website WordPress chúng ta thực hiện với 3 bước như sau: Bước 1: Chọn Settings => Site Language là “Tiếng Việt” thay cho “English” hiện tại. Bước 2: Bấm Save Changes để lưu cài đặt lại. Bước 3: Chọn menu Bảng tin => Cập nhật => Bấm vào nút …
Đọc tiếp Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress