Đổi domain website Nukeviet

12/04/2018 Nosomovo 0

Để thay đổi domain – tên miền cho website Nukeviet chúng ta thay đổi thông số $global_config[‘my_domains’] trong file data/config/config_global.php như sau: $global_config[‘my_domains’]=’nosomovo.xyz’; Nosomovo  

Code xóa cache Nukeviet

15/03/2018 Nosomovo 0

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung: <?php //Code xóa các file cache trong thu muc cache cua Nukeviet $arr_Dir=scandir(‘data/cache’); for($i=2;$i<=count($arr_Dir);$i++) { if(is_dir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i])) { $arr_File=scandir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i]); for($j=2;$j<=count($arr_File);$j++) { echo unlink(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i].’/’.$arr_File[$j]); } } } ?>

Không có ảnh

Cài đặt (Install) một website Nukeviet

28/02/2018 Nosomovo 0

Để thực hiện cài đặt một website Nukeviet các bạn thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập vào trang chủ nukeviet.vn chọn và tải bộ source phù hợp nhu cầu sử dụng. Bước 2: Giải nén file cài đặt vừa tải vào thư mục gốc chạy web, thường là www,

Không có ảnh

Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

28/02/2018 Nosomovo 0

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password: Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file: $username = ‘Username’; //Username cần đặt lại password $password = $crypt->hash(trim(‘Userpass’)); //Password mới if(