Code xóa cache Nukeviet

Để xóa cache cho website Nukeviet một cách nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng cách sau: Tạo file deletecache.php với nội dung: <?php //Code xóa các file cache trong thu muc cache cua Nukeviet $arr_Dir=scandir(‘data/cache’); for($i=2;$i<=count($arr_Dir);$i++) { if(is_dir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i])) { $arr_File=scandir(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i]); for($j=2;$j<=count($arr_File);$j++) { echo unlink(‘data/cache/’.$arr_Dir[$i].’/’.$arr_File[$j]); } } } ?> Rồi truy cập đến file …
Đọc tiếp Code xóa cache Nukeviet

Cài đặt (Install) một website Nukeviet

Để thực hiện cài đặt một website Nukeviet các bạn thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập vào trang chủ nukeviet.vn chọn và tải bộ source phù hợp nhu cầu sử dụng. Bước 2: Giải nén file cài đặt vừa tải vào thư mục gốc chạy web, thường là www, pulic_html, htdocs, … Bước 3: …
Đọc tiếp Cài đặt (Install) một website Nukeviet

Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code

Trong trường hợp bạn quên luôn tài khoản admin quản trị trang thì bạn có thể dùng cách sau để đặt lại password: Bước 1: Mở file includes/mainfile.php và thêm đoạn code sau vào cuối file: $username = ‘Username’; //Username cần đặt lại password $password = $crypt->hash(trim(‘Userpass’)); //Password mới if( $db->exec(“UPDATE “.NV_USERS_GLOBALTABLE.”SET password=”. $db->quote($password).” WHERE …
Đọc tiếp Đặt lại password cho user trang nukeviet bằng code