Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows

Bài viết này viết một cách ngắn gọn về cài đặt môi trường để phát triển các dự án ionic trên môi trường hệ điều hành Windows. Các thành phần cần cài đặt bao gồm: Cài đặt Node.js (bao gồm Node and NPM). Cài đặt ionic và cordova Cài đặt Java SDK (Nếu máy đã …
Đọc tiếp Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows

Khắc phục lỗi “Error from apksigner: ERROR: JAR_SIG_NO_SIGNATURES: No JAR signatures” khi publish ứng dụng trên playstore

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện upload file ứng dụng cửa mình (dạng .apk hoặc .aab) thì nhận được thông báo lỗi như sau: Upload failed You uploaded an APK with an invalid signature (learn more about signing). Error from apksigner: ERROR: JAR_SIG_NO_SIGNATURES: No JAR signatures 2. Cách khắc phục Để khắc phục …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Error from apksigner: ERROR: JAR_SIG_NO_SIGNATURES: No JAR signatures” khi publish ứng dụng trên playstore

Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

1. Mô tả lỗi: Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios –prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư mục platforms/ios thì xuất hiện lỗi ‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found như hình: 2. Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” như đã mô …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

Cách build ứng dụng IOS sang XCODE trong IONIC

Sau đây là kinh nghiệm build ứng dụng phát triển trên nền tảng ionic ra platform ios xin được chia sẻ cùng các bạn. Bước 0: Chuẩn bị Ở bước này các bạn thực hiện cài thư viện cocoapad để hỗ trợ build sang xcode nếu chưa cài bằng lệnh sau nhé: sudo gem install cocoapods …
Đọc tiếp Cách build ứng dụng IOS sang XCODE trong IONIC

Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal và thư mục platforms/ios cd …
Đọc tiếp Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

1. Mô tả lỗi Khi build ứng dụng, thì gặp lỗi “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel” như hình 1. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này các bạn thực hiện, mở file gradle.properties (nằm trong thư mục platform/android) và thêm 2 dòng sau vào cuối file: android.useAndroidX=true android.enableJetifier=true Vị trí thêm 2 thuộc …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi: “Program type already present: android.support.v4.app.INotificationSideChannel”

Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện build release ứng dụng bằng lệnh ionic cordova build android –prod –release thì bị dính lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’ như hình 1. FAILURE: Build failed with an exception. Còn đây, là mã chi tiết của lỗi này: * What went wrong: Execution failed for task ‘:app:mergeReleaseResources’. > …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi Executeion faild for task ‘app:mergeReleaseResources’

Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

Trong thời gian này, google thực hiện chuẩn hóa thư viện build ứng dụng android cho các developers. Theo đó, thư viện build sẽ bị thay đổi tên. Bên dưới đây là bảng ánh xạ tên thư viện android cũ sang androidx, hãy tham khảo nhé: Old build artifact AndroidX build artifact android.arch.core:common androidx.arch.core:core-common android.arch.core:core …
Đọc tiếp Bảng chuyển đổi thư viện android sang androidx

Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi build ứng dụng ion bằng lệnh ionic cordova build android –debug  thì xuất hiện lỗi “An error occurred while running subprocess cordova“. Bên dưới là hình ảnh thực tế của lỗi này: 2. Cách giải quyết Chúng ta cần lưu ý đến dòng từ cordova trong dòng thông báo …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “An error occurred while running subprocess cordova” trong ionic

Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

1. Mô tả vấn đề Tôi sử dụng ionic 3 trong đó có sử dụng native Contacts. mọi thứ đã làm ok hết, kiểm tra không sai sót nhưng khi chạy ứng dụng trên trình duyệt bằng lệnh ionic serve  thì xuất hiện lỗi “cordova_not_available” như hình. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “cordova_not_available” trong ionic

Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”

1. Mô tả vấn đề Chắc hẳn trong quá trình phát triển ứng dụng với ionic framework chúng ta không ít lần bị quăng cái lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)” ngớ ngẫn vô mặt. 2. Cách giải quyết Hãy tìm đến file config.xml và thêm dòng này vào để tăng thời gian chờ …
Đọc tiếp Tăng thời gian timeout load trong ionic khắc phục lỗi “The connection to the server unsuccessful (file:///android_asset/www/index.html)”