Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

1. Cài thư viện Cocoapods

Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau:

2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project)

– Di chuyển vị trí làm việc của terminal và thư mục platforms/ios

– Khỏi tạo POD

Sau khi khởi tạo thành công, chúng ta sẽ nhận được file Podfile trong thư mục platforms/ios.

– Tiếp theo mở file Podfile lên và thêm các thư viện muốn sử dụng theo cú pháp sau ở giữ doend

Trong đó:

libraryName: là tên thư viện;

library version: là phiên bản của thư viện – Lưu ý ký tự ~> là cú pháp nên phải giữ nguyên ký tự này.

Để hiểu rõ hơn mời các bạn xem ví dụ mẫu sau:

– Sau đó lưu file Podfile lại.

– Tiếp theo cũng trong thư mục platforms/ios thực hiện lệnh   pod install  và   pod update để

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời