Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

cocoapods

1. Cài thư viện Cocoapods

Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau:

sudo gem install cocoapods

2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project)

– Di chuyển vị trí làm việc của terminal và thư mục platforms/ios

cd platforms/ios

– Khỏi tạo POD

pod init

Sau khi khởi tạo thành công, chúng ta sẽ nhận được file Podfile trong thư mục platforms/ios.

– Tiếp theo mở file Podfile lên và thêm các thư viện muốn sử dụng theo cú pháp sau ở giữ doend

pod 'libraryName', '~> library version'

Trong đó:

libraryName: là tên thư viện;

library version: là phiên bản của thư viện – Lưu ý ký tự ~> là cú pháp nên phải giữ nguyên ký tự này.

Để hiểu rõ hơn mời các bạn xem ví dụ mẫu sau:

# DO NOT MODIFY -- auto-generated by Apache Cordova
platform :ios, '8.0'
target 'Public Cao Lanh City' do
	project 'My project.xcodeproj'
	pod 'Firebase/Core', '~> 5.0'
	pod 'Firebase/Messaging', '~> 5.2'
	pod 'GoogleMaps', '~> 2.7.0'
end

– Sau đó lưu file Podfile lại.

– Tiếp theo cũng trong thư mục platforms/ios thực hiện lệnh  pod install  và  pod update để

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi