Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal và thư mục platforms/ios cd …
Đọc tiếp Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic

1. Mô tả lỗi Khi tôi install plugin mới thì nhận được thông báo plugin không hỗ trợ phiên bản cordova như sau: Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version. cordova-android: 7.1.4, failed version requirement: >=8.0.0 2. Cách giải quyết Tôi đã giải quyết được vấn đề này, tôi thực hiện như sau: Gỡ bỏ …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic

Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic

Trước tiên, mời các bạn xem video về một trường hợp sử dụng của việc đóng ứng dụng trên một sản phẩm demo của mình. Để thực hiện việc này trong Ionic các bạn làm như sau: 1. Import Platform vào page chúng ta sử dụng import { Platform} from ‘ionic-angular’; 2. Khai báo 1 …
Đọc tiếp Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic