Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

01/10/2019 Nosomovo 0

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal

Không có ảnh

Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic

24/04/2018 Nosomovo 0

Trước tiên, mời các bạn xem video về một trường hợp sử dụng của việc đóng ứng dụng trên một sản phẩm demo của mình. Để thực hiện việc này trong Ionic các bạn làm như sau: 1. Import Platform vào page chúng ta sử dụng import { Platform} from