Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic

1. Mô tả lỗi   Khi tôi install plugin mới thì nhận được thông báo plugin không hỗ trợ phiên bản cordova như sau:

Xem thêm Khắc phục lỗi “Plugin doesn’t support this project’s cordova-android version” trong ionic