Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic

Trước tiên, mời các bạn xem video về một trường hợp sử dụng của việc đóng ứng dụng trên một sản phẩm demo của mình.

Để thực hiện việc này trong Ionic các bạn làm như sau:

1. Import Platform vào page chúng ta sử dụng

2. Khai báo 1 Instance của Platform trong hàm dựng của page đang sử dụng

3. Thực hiện code stop ứng dụng

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

 

 

Chia sẻ lên