Close application in Ionic – Đóng ứng dụng trong Ionic

Trước tiên, mời các bạn xem video về một trường hợp sử dụng của việc đóng ứng dụng trên một sản phẩm demo của mình.

Để thực hiện việc này trong Ionic các bạn làm như sau:

1. Import Platform vào page chúng ta sử dụng

import { Platform} from 'ionic-angular';

2. Khai báo 1 Instance của Platform trong hàm dựng của page đang sử dụng

constructor(public platform: Platform){
}

3. Thực hiện code stop ứng dụng

this.platform.exitApp(); //Đoạn này có thể để trong một hàm xử lý sự kiện nào đó cũng được.
close();

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

 

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO