Generate SHA-1 signing-certificate fingerprint for Android application in Google console Developers

1. Mô tả trường hợp sử dụng Khi bạn tạo một client ID với Application type là Android trên trang console.developers.google.com thì bắt buộc điền…

Xem thêm Generate SHA-1 signing-certificate fingerprint for Android application in Google console Developers

Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook

Để tạo Key Hash cho ứng dụng Android trên facebook chúng ta thực hiện như sau: Bước 1: Tải Openssl về máy, chọn phiên bản…

Xem thêm Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook

Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?

1.Bước vào cổng đại học Cách đây 5 năm, sau khi tốt nghiệp PT tại 1 trường thuộc hàng top tại tp.hcm, tôi quyết định chọn…

Xem thêm Lựa chọn ngành công nghệ thông tin: Tôi đã đi lầm đường hay có quá nhiều quyết định sai trái?