Generate Key Hash for Facebook Android Platform – Tạo Key Hash cho Android platform trên ứng dụng Facebook

Để tạo Key Hash cho ứng dụng Android trên facebook chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Tải Openssl về máy, chọn phiên bản phù hợp và tải tại đây.

Bước 2: Giải nén Openssl vừa tải vào ổ C:. và đổi tên thư mục gọn lại là openssl (để tiện sử dụng).

Bước 3: Tìm và chép file debug.keystore trong thư mục .android vào thư mục bin của bộ JDK.

– Thư mục .android mặc định trên:

+ Windows 7 là: C:\Users\{ten_user}\.android

– Thư mục bin mặc định là: C:\Program Files\Java\{Ten_thu_muc}\bin. Ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\bin

Bước 4: Trong thư mục bin của bộ JDK, Bấm giữ phím Shift  và click phải chuột rồi chọn Open command window here.

Bước 5Generate Key Store bằng cách thực hiện lệnh sau trong cmd vừa mở ở trên:

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore debug.keystore > c:\openssl\bin\androiddebugkey_debug.txt

– Khi hiển thị Enter keystore password: thì bạn nhập password là android và bấm phím Enter.

– Nếu tạo thành công mở file C:\openssl\bin\androiddebugkey_debug.txt  sẽ có nội dung na ná thế này:

Bước 6: Tạo mã Sha1

– Chuyển thư mục làm việc của cmd về thư mục C:\openssl\bin bằng cách thực hiện lệnh cd C:\openssl\bin .

– Để tạo mã Sha1 và lưu vào file androiddebugkey_sha1.txt chúng ta thực hiện lệnh:

openssl sha1 -binary androiddebugkey_debug.txt > androiddebugkey_sha1.txt

– Nếu tạo thành công mở file C:\openssl\bin\androiddebugkey_sha1.txt  sẽ có nội dung na ná thế này: 

Bước 7: Tạo mã base64

– Để tạo mã Sha1 và lưu vào file androiddebugkey_base64.txt chúng ta thực hiện lệnh:

openssl base64 -in androiddebugkey_sha1.txt > androiddebugkey_base64.txt

Bước 8: Mở file androiddebugkey_base64.txt ra nội dung trong đó chính là key hash android cần điền lên app của mình trên facebook developers.

Chúc các bạn thành công!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên