Generate SHA-1 signing-certificate fingerprint for Android application in Google console Developers

1. Mô tả trường hợp sử dụng

Khi bạn tạo một client ID với Application typeAndroid trên trang console.developers.google.com thì bắt buộc điền mã SHA1 như hình bên dưới:

vậy chúng ta lấy đâu ra mã này mà điền vào?

2. Cách thực hiện

Bước 1: Tìm và chép file debug.keystore trong thư mục .android vào thư mục bin của bộ JDK.

– Thư mục .android mặc định trên:

+ Windows 7 là: C:\Users\{ten_user}\.android

– Thư mục bin mặc định là:  C:\Program Files\Java\{Ten_thu_muc}\bin. Ví dụ: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_172\bin

Bước 2: Trong thư mục bin của bộ JDK, Bấm giữ phím Shift  và click phải chuột rồi chọn Open command window here.

Bước 3Generate Key Store bằng cách thực hiện lệnh sau trong cmd vừa mở ở trên:

– Khi hiển thị  Enter keystore password: thì bạn nhập password là android và bấm phím Enter.

– Khi thành công bạn sẽ nhận được kết quả có dạng như thế này trên cửa sổ cmd:

Mã bạn cần quan tâm là SHA1 (Nội dung được quét khối trong hình).

Chúc các bạn thành công!

Nosomovo

Chia sẻ lên