Generate SHA-1 signing-certificate fingerprint for Android application in Google console Developers

1. Mô tả trường hợp sử dụng Khi bạn tạo một client ID với Application type là Android trên trang console.developers.google.com thì bắt buộc điền mã SHA1 như hình bên dưới: vậy chúng ta lấy đâu ra mã này mà điền vào? 2. Cách thực hiện Bước 1: Tìm và chép file debug.keystore trong thư mục .android …
Đọc tiếp Generate SHA-1 signing-certificate fingerprint for Android application in Google console Developers