Khắc phục lỗi “/boot has no free disk space”

05/05/2024 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Warning! The 1.92 GiB filesystem mounted at /boot has no free disk space! như hình: 2. Nguyên nhân Do phân vùng boot của hệ thống không còn đủ dung lựng trống để thực hiện các  việc như update hệ  thống, update dịch vụ,… 3. Cách khắc phục

Thay đổi kích thước Swap Space trên ubuntu

04/08/2022 Nosomovo 0

Swap hay còn được gọi là RAM ảo được sử dụng để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu khi bộ nhớ vật lý (RAM) đã đầy. Vậy nếu bạn đã có swapfile rồi nhưng dung lượng nó nhỏ quá. Thế là bạn muốn thay đổi thì hãy làm theo các

Hướng dẫn cài đặt thư viện gd trong virtualmin

05/04/2021 Nosomovo 0

Để cài đặt thư viện GD trong virtualmin chúng ta thực hiện các bước như sau: Bước 1: Vào menu Webmin -> System -> Software Packages Bước 2: Chọn mục Package from APT Bước 3: Bấm nút Search APT Bước 4: gõ tìm php-gd ở cửa sổ bật lên Bước

Các file backup tạm của webmin nằm ở đâu?

29/03/2021 Nosomovo 0

Khi bạn thực hiện backup các host trong webmin thì file tạm (temporary) sẽ được lưu trữ ở đâu? Câu trả lời là các file tạm khi virtualmin (webmin) thực hiện backup sẽ được tạo ra ở trong thư mục mặc định là ./tmp/.webmin nhé. Ngoài ra, để xem chính

Thêm thông tin vào Header khi sử dụng curl

21/08/2020 Nosomovo 0

1. Sự khác biệt giữa sử dụng curl và sử dụng trình duyệt web Khi bạn sử dụng curl để request đến một địa chỉ url nào đó thì nó sẽ không có thông tin header như khi chúng ta sử dụng trình duyệt. 2. Tại sao phải thêm header

Đổi hostname trên Ubuntu server

05/06/2020 Nosomovo 0

Để xem cũng như đổi hostname trên Ubuntu chúng ta có các lệnh sau: – Sử dụng lệnh hostname   để xem hostname hiện tại: – Nếu muốn đổi hostname chúng ta gõ lệnh theo cú pháp sau: hostname your_hostname Trong đó: your_hostname là hostname bạn muốn đặt. Ví dụ: hostname

Đặt lại mật khẩu admin VestaCP (Vesta Control Panel)

16/03/2020 Nosomovo 0

Bạn quên mất mật khẩu admin của Vesta Control Panel? Và đang tìm cách đặt lại (reset) mật khẩu cho tài khoản admin này? Để đặt lại mật khẩu bạn cần: Bước 1: Đăng nhập SSH vào máy chủ của mình bằng tài khoản root nhé! Bước 2: Sử dụng một

Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel

16/03/2020 Nosomovo 0

  Bước 1: Truy cập vào trang https://vestacp.com/install để tạo code cài đặt Bước 2: Điền một số thông tin ở mục ADVANCED INSTALL SETTINGS (xem hình 1) Bước 3: Bấm nút Generate Install Command để lấy code cài đặt (xem hình 2) Bước 4: Đăng nhập SSH vào máy chủ

Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

14/02/2020 Nosomovo 0

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau: sudo apt-get update sudo apt-get install openssh-server sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể test bằng các công cụ như puTTY,

Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

20/12/2019 Nosomovo 0

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau: sudo service mongod stop sudo apt-get purge mongodb-org* sudo rm -r /var/log/mongodb sudo rm -r /var/lib/mongodb Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo