Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời