Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel

Bạn buâng khuâng không xác định đươc một ngày bất kỳ trong Excel là thứ mấy, hoặc bạn mất nhiều thời gian để tra lại…

Xem thêm Weekday – Hàm xác định thứ của tuần trong Excel

Dịch vụ dạy kèm tin học văn phòng

DỊCH VỤ DẠY KÈM TIN HỌC VĂN PHÒNG Ngày nay, hầu hết các nhà tuyển dụng đều yêu cầu và đòi hỏi các ứng viên điều…

Xem thêm Dịch vụ dạy kèm tin học văn phòng