Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript

1. Mô tả vấn đề Có bao giờ bạn muốn cộng 2 số a và b nhưng sau khi cộng thì nó cho ra kết…

Xem thêm Lưu ý khi sử dụng toán tử cộng trong javascript

Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác

Đoạn code javascript bên dưới thực hiện refesh (tải lại) trang khi người dùng không thực hiện thao tác nào trong vòng 5 phút dựa…

Xem thêm Code javascript: Tự động tải lại trang sau khoản thời gian người dùng không thao tác