Cách tích hợp trình soạn thảo CKEditor vào website

Để tích hợp trình soạn thảo vào website như hình ở trên chúng ta thực hiện như sau:

Bước 1: Tải thư viện Ckeditor về và để nó vào source website của mình.

Cách 1: Vào trang chủ Ckeditor tại địa chỉ https://ckeditor.com để lựa chọn và tải bản phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Cách 2: Tải bản Ckeditor 4.0 tôi tôi đã tải về ở đây: Bấm vào đây để tải Ckeditor_4.4.6

Bước 2: Nhúng thư viện ckedit.js vào website.

Bước 3: Tạo form có chứa trình soạn thảo. Ở đây tôi sử dụng textarea để làm khung soạn thảo.

Bước 4: Thay thế khung soạn thảo là textarea ở trên bằng bộ soạn thảo ckeditor bằng đoạn script sau sử dụng id khungsoanthao để thay thế:

Bước 5: Lưu lại, chạy thử và xem kết quả.

Nosomovo

 

Chia sẻ lên