Tích hợp CKFinder vào CKEditor

Để tích hợp CKFinder vào CKEditor chúng ta thưc hiện như sau:

Bước 1: Tải bộ CKFinder về và để vào source web của mình tại tại đây: Bấm vào để tải về.

Bước 2: Thêm đoạn cấu hình sau vào file ckeditor/config.js (Chú ý chỉnh đường dẫn cho phù hợp)

Bước 3: Cấu hình backends baseUrl trong  file ckfinder/config.php cho phù hợp

Bước 4: Kiểm tra phân quyền cho ckfinder các bạn tìm đến đoạn $config[‘authentication’] bên dưới và thực hiện kiểm tra phân quyền bên trong đó.

Nosomovo

 

Chia sẻ lên