Tích hợp CKFinder vào CKEditor

Để tích hợp CKFinder vào CKEditor chúng ta thưc hiện như sau:

Bước 1: Tải bộ CKFinder về và để vào source web của mình tại tại đây: Bấm vào để tải về.

Bước 2: Thêm đoạn cấu hình sau vào file ckeditor/config.js (Chú ý chỉnh đường dẫn cho phù hợp)

config.filebrowserBrowseUrl = '../ckfinder/ckfinder.html';
config.filebrowserImageBrowseUrl = '../ckfinder/ckfinder.html?type=Images';
config.filebrowserFlashBrowseUrl = '../ckfinder/ckfinder.html?type=Flash';
config.filebrowserUploadUrl = '../ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files';
config.filebrowserImageUploadUrl = '../ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Images';
config.filebrowserFlashUploadUrl = '../ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Flash';

Bước 3: Cấu hình backends baseUrl trong  file ckfinder/config.php cho phù hợp

$config['backends'][] = array(
  'name'     => 'default',
  'adapter'   => 'local',
  'baseUrl'   => 'http://yourdomain/ckfinder/userfiles/',
// 'root'     => '', // Can be used to explicitly set the CKFinder user files directory.
  'chmodFiles'  => 0777,
  'chmodFolders' => 0755,
  'filesystemEncoding' => 'UTF-8',
);

Bước 4: Kiểm tra phân quyền cho ckfinder các bạn tìm đến đoạn $config[‘authentication’] bên dưới và thực hiện kiểm tra phân quyền bên trong đó.

$config['authentication'] = function () {
  //Code thực hiện kiểm tra phân quyền và return true hoặc false
//return true;
};

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO