Tích hợp CKFinder vào CKEditor

Để tích hợp CKFinder vào CKEditor chúng ta thưc hiện như sau: Bước 1: Tải bộ CKFinder về và để vào source web của mình tại tại đây: Bấm vào để tải về. Bước 2: Thêm đoạn cấu hình sau vào file ckeditor/config.js (Chú ý chỉnh đường dẫn cho phù hợp) config.filebrowserBrowseUrl = ‘../ckfinder/ckfinder.html’; config.filebrowserImageBrowseUrl …
Đọc tiếp Tích hợp CKFinder vào CKEditor