Cài đặt môi trường lập trình Corona

03/09/2019 Nosomovo 0

Bước 1: Đăng ký 1 cái tài khoản và đăng nhập Truy cập vào địa chỉ: https://developer.coronalabs.com Đăng ký 1 tài khoản Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký (Vì đăng nhập bạn mới có thể tải file cài đặt SDK daily build) Bước 2: Tải các file cài đặt