Cài đặt môi trường lập trình Corona

Bước 1: Đăng ký 1 cái tài khoản và đăng nhập

  • Truy cập vào địa chỉ: https://developer.coronalabs.com
  • Đăng ký 1 tài khoản
  • Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký (Vì đăng nhập bạn mới có thể tải file cài đặt SDK daily build)

Bước 2: Tải các file cài đặt và tiến hành cài đặt

Hình 1. Các bản cài đặt và tài liệu Corona SDK phiên bản dayli builds

Sau khi cài xong và chạy (Chạy lần đầu bạn phải đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký) bạn sẽ được giao diện máy ảo (Corona Simulator) và công cụ debug log.

Hình 2. Giao diện máy ảo và debug log của Corona

Bước 3: Cài Visual code và Corona Tools – hỗ trợ visual code

Bước 4: Cài các phần mềm bổ trợ

  • PhysicsEditor: Phần mềm hỗ trợ tạo dữ liệu polygon của hình ảnh sang định dạng cho lua sử dụng.
  • TexturePacker: Phần mềm hỗ trợ gom nhiều ảnh các trạng thái của đối tượng thành 1 tấm ảnh.

Đến đây các bạn nghiên cứu phần Quick Links nhé!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời