Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows

Bài viết này viết một cách ngắn gọn về cài đặt môi trường để phát triển các dự án ionic trên môi trường hệ điều hành Windows. Các thành phần cần cài đặt bao gồm: Cài đặt Node.js (bao gồm Node and NPM). Cài đặt ionic và cordova Cài đặt Java SDK (Nếu máy đã …
Đọc tiếp Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows

Cài đặt môi trường lập trình Corona

Bước 1: Đăng ký 1 cái tài khoản và đăng nhập Truy cập vào địa chỉ: https://developer.coronalabs.com Đăng ký 1 tài khoản Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký (Vì đăng nhập bạn mới có thể tải file cài đặt SDK daily build) Bước 2: Tải các file cài đặt và tiến hành cài đặt …
Đọc tiếp Cài đặt môi trường lập trình Corona