Hướng dẫn cài đặt SSL cho website chạy Apache

09/10/2018 Nosomovo 0

Bước 1: Lấy câu lệnh tạo CSR file bằng cách sử dụng công cụ generate – Truy cập trang https://www.digicert.com/easy-csr/openssl.htm – Điền các thông tin ssl (tại vị trí số 2 như trong hình 1). – Bấm nút generate (tại vị trí số 3 như trong hình 1) để lấy mã

The “touch” Command on Linux

07/09/2017 Nosomovo 0

The touch command is the easiest way to create new, empty files. It is also used to change the timestamps (i.e., dates and times of the most recent access and modification) on existing files and directories. touch’s syntax is touch [option] file_name(s) When used without any options, touch creates new files for any file names that are provided

Thực thi command dos trong MS SQL

06/09/2017 Nosomovo 0

Khi nói đến MS SQL, chắc hẳn chúng ta đều nghĩ đến tính năng truy vấn dữ liệu mạnh mẽ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu này trước tiên. MS SQL không chỉ có thế, ông bự Microsoft còn đem cả “chú ếch ping” của mình vào để