Hướng dẫn cài đặt SSL cho website chạy Apache

Bước 1: Lấy câu lệnh tạo CSR file bằng cách sử dụng công cụ generate – Truy cập trang https://www.digicert.com/easy-csr/openssl.htm – Điền các thông tin ssl (tại vị trí số 2 như trong hình 1). – Bấm nút generate (tại vị trí số 3 như trong hình 1) để lấy mã lệnh tạo file CSR. – …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt SSL cho website chạy Apache

The “touch” Command on Linux

The touch command is the easiest way to create new, empty files. It is also used to change the timestamps (i.e., dates and times of the most recent access and modification) on existing files and directories. touch’s syntax is touch [option] file_name(s) When used without any options, touch creates new files for any file names that are provided as arguments (i.e., input data) if files …
Đọc tiếp The “touch” Command on Linux

Thực thi command dos trong MS SQL

Khi nói đến MS SQL, chắc hẳn chúng ta đều nghĩ đến tính năng truy vấn dữ liệu mạnh mẽ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu này trước tiên. MS SQL không chỉ có thế, ông bự Microsoft còn đem cả “chú ếch ping” của mình vào để đáp ứng các nhu cầu …
Đọc tiếp Thực thi command dos trong MS SQL