Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

1. Mô tả vấn đề Khi sử dụng $.ajax  để thực hiện post dữ liệu về controller laravel xử lý thì nhận được lỗi “419 (unknow status)” như hình bên dưới. 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi đã thêm _token: “{{ csrf_token() }} vào phần data của hàm ajax như sau: $.ajax({ type: “POST”, url: …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi 419 – Khi sử dụng ajax post dữ liệu trong laravel

Một số lệnh cơ bản composer và php artisan

1. Lệnh Composer Để install và update composer cho laravel project chúng ta sử dụng 2 lệnh tương ứng sau tại thư mục góc của project: composer install composer update 2. Lênh php artisan  Lệnh tạo Module: php artisan module:make Ten_module Lệnh chọn Module để tiếp tục làm việc (theo cơ chế dòng lệnh): php artisan module:use Ten_module …
Đọc tiếp Một số lệnh cơ bản composer và php artisan

Cài đặt môi trường lập trình Laravel trên windows

1. Cài đặt php và Mysql Ở đây tôi sử dụng laragon để có được trình biên dịch php và hệ quản trị csdl mysql. Các bạn có thể sử dụng những cái khác như: vertrigo, xampp,… không sao cả. – Tải laragon về tại địa chỉ: https://laragon.org/download/index.html – Tiến hành cài đặt: Các bạn cứ …
Đọc tiếp Cài đặt môi trường lập trình Laravel trên windows