Cài đặt môi trường lập trình Laravel trên windows

1. Cài đặt php và Mysql

Ở đây tôi sử dụng laragon để có được trình biên dịch php và hệ quản trị csdl mysql. Các bạn có thể sử dụng những cái khác như: vertrigo, xampp,… không sao cả.

– Tải laragon về tại địa chỉ: https://laragon.org/download/index.html

– Tiến hành cài đặt: Các bạn cứ tiến hành cài đặt theo kiểu yes, next, yes next hoài tới khi xong là được. Lưu ý: Nhớ nơi cài là được (D:\laragon; C:\laragon gì đấy), để cấu hình ở bước cài đặt biến môi trường PATH và Composer bên dưới.

2. Cài đặt biến môi trường PATH

Các bạn thực hiện thêm giá trị cho biến môi trường PATH như sau:

C:\laragon\bin\php\php-7.2.19-Win32-VC15-x64

Lưu ý: Hãy chỉnh đường dẫn theo đúng máy mình đang cài đặt nhé!

Hình 1. Cài đặt biến môi trường php

Để đến được bước cài đặt như hình 1, bạn có thể tham khảo tại mục “5. Cài các biến môi trường” trong bài viết Cài đặt môi trường lập trình IONIC trên Windows.

3. Cài đặt Composer

– Các bạn tải getComposer tại: https://getcomposer.org

– Sau khi tải về, các bạn bấm cài đặt rồi next hoài tới xong là được.

4. Kiểm tra kết quả cài đặt

Để kiểm tra php bạn gõ lệnh cmd sau: php –version

Để kiểm tra phiên bản composer bạn gõ lệnh cmd sau: composer –version

Hình 2. Kết quả kiểm tra môi trường đã cài đặt

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO