Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

Để có thể sử dụng gmail để gửi mail bằng code thì bạn phải bật chế độ cho phép ứng dụng kém an toàn trước cái đã. Sau đây là đoạn code Ci mẫu giúp các bạn thực hiện gửi mail bằng tài khoản gmail ví dụ: //Cấu hình $config[‘protocol’] = ‘smtp’; //Giao thức máy chủ mail …
Đọc tiếp Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

CodeIgniter: HMVC Multi Projects

Nếu bạn đang muốn xây dựng hệ thống website với 1 source duy nhất nhưng có thể chạy nhiều project? Thì đây! ngay bên dưới, là source codeigniter HMVC multi project – đúng cái bạn cần nhé. Link source github: https://github.com/agmsoftware/projectapp Còn đây là nội dung file readme của tác giả. ProjectApp Codeigniter HMVC for …
Đọc tiếp CodeIgniter: HMVC Multi Projects

Sử dụng .htaccess loại bỏ “index.php” trong đường dẫn CodeIgniter – CI

Để loại bỏ “index.php” trong đường dẫn truy cập website ta tạo file .htaccess với nội dung sau: <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine on RewriteCond $1 !^(index\.php|resources|robots\.txt) RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L,QSA] </IfModule> <IfModule !mod_rewrite.c> # Without mod_rewrite, route 404’s to the front controller ErrorDocument 404 /index.php </IfModule> nosomovo

Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

CodeIgniter – Ci hỗ trợ 2 cách lưu trữ session là lưu trữ dạng file và lưu trữ trong databse. 1. Lữu trữ session dạng file: Trong file config.php (application/config/config.php) chúng ta chỉnh như sau: $config[‘sess_driver’] = ‘files’; //Hình thức lữu trữ session $config[‘sess_save_path’] =BASEPATH . ‘cache/sessions/’; //Đường dẫn lưu session – Chỉ chấp nhận …
Đọc tiếp Cài đặt nơi lưu trữ session trong CodeIgniter – CI

Lấy kết quả của query insert trong CI

Bạn thực hiện một lệnh insert vào cơ sở dữ liệu và muốn kiểm tra trạng thái thêm có thành công hay không. Nhưng bạn chưa biết cách thực hiện. Đoạn code sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này nhé: return ($this->db->affected_rows() != 1) ? false : true; Hy vọng hữu ích với …
Đọc tiếp Lấy kết quả của query insert trong CI

Khắc phục lỗi “Only variable references should be returned by reference” trong CI

1. Mô tả lỗi: A PHP Error was encountered Severity: Notice Message: Only variable references should be returned by reference Filename: core/Common.php Line Number: 257 2. Cách khắc phục: Mở file “/system/core/Common.php” sau đó tìm đến dòng 257 thấy nội dung sau: return $_config[0] =& $config; Thay thế thành: $_config[0] =& $config; $_config[0] =& $config; …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “Only variable references should be returned by reference” trong CI