Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

Để có thể sử dụng gmail để gửi mail bằng code thì bạn phải bật chế độ cho phép ứng dụng kém an toàn trước cái đã.

Sau đây là đoạn code Ci mẫu giúp các bạn thực hiện gửi mail bằng tài khoản gmail ví dụ:

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nội dung liên quan gợi ý cho bạn: Code C# send mail with Gmail SMTP server

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời