Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt

1. Mô tả lỗi

Khi bạn thực hiện nhả (trả) file về cho trình duyệt tải về bằng cách send header trong php có dạng như sau:

Và kết quả bạn nhận được một thông báo lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” như hình bên dưới.

2. Nguyên nhân

Do tên file có chứa dấu phẩy “,“. Điều này làm cho máy chủ hiểu nhầm bạn trả về 2 file cùng 1 lúc với tên là 2 phần được phân cách bởi dấu phẩy.

3. Cách khắc phục

Hãy loại bỏ dấu phẩy trong tên file là được bạn nhé

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời