Cài đặt và tích hợp Socket IO vào Codeigniter

18/03/2023 Nosomovo 0

Bạn sử dụng CodeIgniter để xây dựng website và cần tích hợp Socket IO để thực hiện một số tính năng Realtime? Ngay bên dưới đây là hướng dẫn một cách chi tiết việc Cài đặt và tích hợp Socket IO vào Codeigniter dành cho bạn đây. PHẦN 1: CÀI

Chuyển Timestamp sang định dạng dd/mm/yyyy trong PHP

30/08/2021 Nosomovo 0

Ở bài viết trước chúng ta đã chuyển ngày dạng dd/mm/yyyy sang timestamp thì ở bài này chúng ta làm điều ngược lại là chuyển từ dạng Timestamp sang định dạng dd/mm/yyyy. Để chuyển đổi từ timestamp (kiểu int) sang dd/mm/yyyy trong php chúng ta sử dụng đoạn mã sau: $timestamp_value=235545243; $ddmmyyyy=date(‘d/m/Y’,$timestamp_value); //Hiển thị

Chuyển ngày dạng dd/mm/yyyy sang timestamp trong php

24/08/2021 Nosomovo 0

Việc chuyển đổi ngày các định dạng của thời gian không mới nhưng cũng lắm nhiều rất rối do quá nhiều định dạng đối với loại dữ liệu này. Trong đó nhu cầu chuyển đổi dạng dd/mm/yyyy sang timestamp rất phổ biến. Để chuyển đổi từ dd/mm/yyyy sang timestamp (kiểu

Code php kiểm tra trạng thái mod_rewrite

23/08/2020 Nosomovo 0

Để kiểm tra mod_rewrite được bật hay chưa có rất nhiều cách. Trong đó, bạn có thể tự kiểm tra xem mod_rewrite được bật hay chưa bằng code php. Để kiểm tra điều này, chúng ta có thể sử dụng code php sau đây: if (strpos(shell_exec(‘/usr/local/apache/bin/apachectl -l’), ‘mod_rewrite’) !== false) echo “mod_rewrite

Dấu 3 chấm (…) trong php có ý nghĩa gì?

28/04/2020 Nosomovo 0

Trong php, đôi lúc chúng ta bắt gặp dấu 3 chấm (…) trước các biến vậy nó có ý nghĩa gì? Chắc hẳn nhiều bạn sẽ không khỏi bân khuân khi lần đầu gặp gỡ nó. Thực ra, dấu 3 chấm này có cùng ý nghĩa với trong ngôn ngữ

Tạo Barcode trong php

12/04/2020 Nosomovo 0

Bạn đang xây dựng ứng dụng quản lý và cần tạo mã vạch (barcode) cho sản phẩm? Sau quá trình tìm kiếm và nghiên cứu, tôi đã tìm được một thư viện php có thể đáp ứng nhu cầu tạo barcode như trên. Đó là thư viện PHP Barcode Generator. Với

Khắc phục lỗi “ERR_RESPONSE_HEADERS_MULTIPLE_CONTENT_DISPOSITION” khi trả file về trình duyệt

18/12/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi bạn thực hiện nhả (trả) file về cho trình duyệt tải về bằng cách send header trong php có dạng như sau: header(“Content-Type: application/vnd.ms-word”); header(“Expires: 0”); header(“Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0”); header(“content-disposition: attachment;filename=”Ten file se duoc tai ve, bang trinh duyet.doc”); echo ‘Noi dung file’; Và

Send mail with SMTP Gmail Server in Codeginter (ci)

06/12/2019 Nosomovo 0

Để có thể sử dụng gmail để gửi mail bằng code thì bạn phải bật chế độ cho phép ứng dụng kém an toàn trước cái đã. Sau đây là đoạn code Ci mẫu giúp các bạn thực hiện gửi mail bằng tài khoản gmail ví dụ: //Cấu hình $config[‘protocol’] = ‘smtp’;

Khắc phục lỗi “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” trong Codeigniter (ci)

15/07/2019 Nosomovo 0

1. Tình trạng lỗi Tôi sử dụng Codeigniter và xuất hiện lỗi sau. “PHP Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to CI_Exceptions::show_exception() must be an instance of Exception, instance of ParseError given” 2. Nguyên nhân Do hệ thống update từ php 5 lên php 7 php không còn hiểu

Giáo trình lập trình web căn bản

15/02/2019 Nosomovo 0

Giáo trình lập trình web căn bản rất phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình web. Nội dung giáo trình gồm 8 phần: Phần 1: HTML Phần 2: XHTML Phần 3: CSS Phần 4: JAVASCRIPTS Phần 5: FORM Phần 6: PHP cơ bản Phần 7: MySql và

Code php lấy IP thực – Get real IP in php

18/01/2019 Nosomovo 0

Để lấy địa chỉ IP thực của client truy cập chúng ta sử dụng đoạn hàm get_real_ip bên dưới nhé: function get_real_ip() { $ip = false; if(isset($_SERVER)) { if(isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED_FOR’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_CLIENT_IP’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_FORWARDED’]; } elseif(isset($_SERVER[‘HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP’])) { $ip = $_SERVER[‘HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP’];

Lỗi lấy sai ngày giờ hệ thống trong php

11/01/2019 Nosomovo 0

Khi kết quả của hàm về ngày giờ trong php trả về không đúng, Một nguyên nhân phổ biến là  múi giờ. Để đặt lại múi giờ đúng chúng ta dùng hàm date_default_timezone_set . Ví dụ để đặt múi giờ Việt Nam như sau: date_default_timezone_set(‘Asia/Saigon’); Trong đó “sia/Saigon” là timezone. Xem thêm

Code php chuyển đổi đầu số điện thoại Việt Nam

10/01/2019 Nosomovo 3

Để thực hiện cập nhật số điện thoại trên các hệ thống tôi phát triển theo lịch chuyển đổi đầu số tôi có phát triển thư viện hàm bằng ngôn ngữ php để thực hiện việc chuyển đổi này. Sau đây tôi xin được chia sẻ với các bạn. Đoạn

Save base64 as JPG image file

01/12/2018 Nosomovo 1

Bạn có mã base64 của bức ảnh và muốn save nó thành file ảnh jpg nhưng chưa biết làm thế nào? Đừng lo lắng hàm base64_to_jpeg dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng: function base64_to_jpeg($base64_string, $output_file) { $ifp = fopen( $output_file, ‘wb’ ); // split the string

Code Check base64 in php

21/11/2018 Nosomovo 0

Bạn có đoạn mã có vẻ là base64. Nhưng bạn không chắc chắn rằng nó có thực sự là base64 hay không? Hãy sử dụng đoạn mã php ngay dưới đây để kiểm tra nhé. function isBase64($str) { if ( base64_encode(base64_decode($str, true)) === $str) { return true; } else {

Chuyển chuỗi “yyyy-mm-dd” thành dạng Timestamp trong php

08/11/2018 Nosomovo 0

Bạn có chuỗi ngày tháng năm có dạng “yyyy-mm-dd” và bạn muốn chuyển nó thành dạng timestamp để có thể dễ dàng xử lý, tính toán theo nhu cầu của mình. Để thực hiện việc chuyển này chúng ta chỉ cần sử dụng hàm strtotime để thực hiện. Ví dụ: echo