Loại bỏ những phần tử trùng nhau đối với mảng đa chiều trong php

mảng đa chiều

Bạn muốn loại bỏ các phần tử trùng (lặp lại) trong mảng đa chiều (mảng 2, 3, 4, … n chiều) nhưng chưa biết cách thực hiện?

Để loại bỏ các phần tử trùng nhau trong mảng nhiều chiều bạn có thể sử dụng đoạn code sau:

$arr=array_map("unserialize", array_unique(array_map("serialize", $arr)));

Trong đó: biến $arr là mảng đa chiều bạn cần loại bỏ các phần tử trùng.

Nội dung liên quan đề xuất cho bạn: Hàm lấy tất cả vị trí của chuỗi con trong chuỗi lớn.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO