Khắc phục lỗi “thanh-toan/order-received/ page not found wordpress”

Hình 2

1. Mô tả lỗi

Sau khi thực hiện bước đặt hàng, thay vì bạn sẽ nhận được giao diện thông báo nhận đơn hàng thì bạn lại nhận được thông báo page not found.

2. Cách khắc phục

Để khắc phục các lỗi này bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Vào menu Woocommerce –> Cài đặt rồi chọn tab Nâng cao như hình 1.

Hình 1

Bước 2: Thực hiện đặt các giá trị cho nhóm “Các đường dẫn kết nối chức năng trên trình duyệt” như hình 2.

Hình 2

Bước 3: Thực hiện đặt các giá trị cho nhóm “Các đường dẫn cho tài khoản” như hình 3.

Hình 3

Bước 4: Bấm nút Lưu thay đổi.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO