Đổi hostname trên Ubuntu server

Để xem cũng như đổi hostname trên Ubuntu chúng ta có các lệnh sau: – Sử dụng lệnh hostname   để xem hostname hiện tại: – Nếu muốn đổi hostname chúng ta gõ lệnh theo cú pháp sau: hostname your_hostname Trong đó: your_hostname là hostname bạn muốn đặt. Ví dụ: hostname nosomovo Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Đổi hostname trên Ubuntu server

Thay đổi owner/group cho tất cả file và thư mục con trong ubuntu

Bạn muốn thực hiện thay đổi OWNER và GROUP cho tất cả các file và thư mục trong ubuntu. Nhưng chưa biết cách thực hiện thế nào. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn thực hiện điều này với lệnh CHOWN. Cú pháp lệnh chown như sau: chown [OPTION] [OWNER][:[GROUP]] FILE or DIRRECTORY Trong đó: …
Đọc tiếp Thay đổi owner/group cho tất cả file và thư mục con trong ubuntu

Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau: sudo apt-get update sudo apt-get install openssh-server sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể test bằng các công cụ như puTTY, Filezilla, … đều được. Hy …
Đọc tiếp Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Tập lệnh gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên Ubuntu

Để gỡ bỏ hoàn toàn MongoDB trên hệ điều hành Ubuntu chúng ta sử dụng tập lệnh gồm 4 dòng như sau: sudo service mongod stop sudo apt-get purge mongodb-org* sudo rm -r /var/log/mongodb sudo rm -r /var/lib/mongodb Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo

Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Đôi khi chúng ta có nhu cầu list tất cả các hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu để xem nó kết nối đến những địa chỉ nào? Nhưng phải loay hoay mãi để tìm lệnh để thực hiện việc này. Đây! Ngay đây là lệnh sẽ giúp bạn liệt kê tất cả hoạt động …
Đọc tiếp Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server

1. Thực hiện cài đặt ClamAV sudo apt-get update sudo apt-get install clamav 2. Cập nhật Database cho ClamAV – Thực hiện tắt dịch vụ Clamav: sudo systemctl stop clamav-freshclam – Thực hiện cập nhật Database cho ClamAV: sudo freshclam . Đợi cho việc tải và cập nhật database của clamav hoàn tất… – Khởi động lại ClamAV: systemctl start …
Đọc tiếp Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server

Cài đặt Malware Detect cho Ubuntu server

1. Cài đặt Malware Detect Tải file cài đặt: wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz Giải nén file cài đặt vừa tải: tar -xvf maldetect-current.tar.gz Di chuyển vào thư mục chứa source cài đặt của malware detect vừa giải nén: cd {Thu_muc_vua_giai_nen} (Lưu ý đổi tên thư mục cho phù hợp) Thực hiện cài đặt: ./install.sh 2. Cấu hình Malware Detect Tất cả thông …
Đọc tiếp Cài đặt Malware Detect cho Ubuntu server

Loại bỏ các tiến trình không mong muốn trên Ubuntu

1. Mô tả vấn đề Bạn đang nhận thấy một tiến trình nào đó đang chạy thông qua lệnh top  hoặc htop. Dĩ nhiên tiến trình ấy là bạn không mong muốn có rồi nhé. Ví dụ như virus hoặc thực thi các đoạn shell script do kẻ tấn công để lại. 2. Cách giải …
Đọc tiếp Loại bỏ các tiến trình không mong muốn trên Ubuntu

Reboot command in Ubuntu

Để khởi động lại hệ điều hành linux chúng ta sử dụng lệnh reboot để làm điều này. Lệnh này có cú pháp đơn giản sau: sudo reboot Trong đó: sudo: là chạy lệnh reboot với quyền Super Admin. sudo – Super admin do. reboot: Là lệnh khởi động lại hệ điều hành. Hy vọng …
Đọc tiếp Reboot command in Ubuntu

Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql

1. Mô tả lỗi Khi ta thực thi lệnh sql có từ khóa “group by” xuất hiện lỗi có dạng như thế này: Expression #5 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column ‘mutuelle_bi.M.etat_bs’ which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi “incompatible with sql_mode=only_full_group_by” khi thực thi query trong mysql