Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server

1. Thực hiện cài đặt ClamAV

2. Cập nhật Database cho ClamAV

– Thực hiện tắt dịch vụ Clamav:  sudo systemctl stop clamav-freshclam

– Thực hiện cập nhật Database cho ClamAV:  sudo freshclam . Đợi cho việc tải và cập nhật database của clamav hoàn tất…

– Khởi động lại ClamAV:  systemctl start clamav-freshclam

3. Thực hiện scan

Để scan chúng ta thực hiện lệnh theo cú pháp sau:  clamscan -r /{Thu_muc} .

Ví dụ: để scan trong thư mục home chúng ta sử dụng lệnh   clamscan -r /home

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời