Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server

1. Thực hiện cài đặt ClamAV sudo apt-get update sudo apt-get install clamav 2. Cập nhật Database cho ClamAV – Thực hiện tắt dịch vụ Clamav: sudo systemctl stop clamav-freshclam – Thực hiện cập nhật Database cho ClamAV: sudo freshclam . Đợi cho việc tải và cập nhật database của clamav hoàn tất… – Khởi động lại ClamAV: systemctl start …
Đọc tiếp Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server