Không có ảnh

Khắc phục lỗi:Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add this module to your dependencies and use regular “require” to load it

11/10/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi Khi tôi thực hiện lệnh add platform ionic cordova platforms add ios  thì xuất hiện lỗi lúc install plugin googleplus-fix như sau: Installing “cordova-plugin-googleplus-fix” for ios Google Sign-In prerequisites Failed to install ‘cordova-plugin-googleplus-fix’: CordovaError: Using “requireCordovaModule” to load non-cordova module “child_process” is not supported. Instead, add

Khắc phục lỗi “‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found” khi build ứng dụng Ionic sang Xcode Project

07/10/2019 Nosomovo 0

1. Mô tả lỗi: Khi build ứng dụng từ Ionic sang Xcode project bằng lệnh ionic cordova build ios –prod  rồi sau đó dùng Xcode mở project tại thư mục platforms/ios thì xuất hiện lỗi ‘GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file not found như hình: 2. Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi “GoogleSignIn/GoogleSignIn.h’ file

Cài đặt ClamAV on Ubuntu Server

04/10/2019 Nosomovo 0

1. Thực hiện cài đặt ClamAV sudo apt-get update sudo apt-get install clamav 2. Cập nhật Database cho ClamAV – Thực hiện tắt dịch vụ Clamav: sudo systemctl stop clamav-freshclam – Thực hiện cập nhật Database cho ClamAV: sudo freshclam . Đợi cho việc tải và cập nhật database của clamav hoàn tất… –

Cài đặt Malware Detect cho Ubuntu server

04/10/2019 Nosomovo 0

1. Cài đặt Malware Detect Tải file cài đặt: wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz Giải nén file cài đặt vừa tải: tar -xvf maldetect-current.tar.gz Di chuyển vào thư mục chứa source cài đặt của malware detect vừa giải nén: cd {Thu_muc_vua_giai_nen} (Lưu ý đổi tên thư mục cho phù hợp) Thực hiện cài đặt: ./install.sh 2. Cấu hình

Cách build ứng dụng IOS sang XCODE trong IONIC

02/10/2019 Nosomovo 0

Sau đây là kinh nghiệm build ứng dụng phát triển trên nền tảng ionic ra platform ios xin được chia sẻ cùng các bạn. Bước 0: Chuẩn bị Ở bước này các bạn thực hiện cài thư viện cocoapad để hỗ trợ build sang xcode nếu chưa cài bằng lệnh sau

Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic

01/10/2019 Nosomovo 0

1. Cài thư viện Cocoapods Nếu máy bạn chưa cài thư viện Cocoapods, thì trước tiên phải cài thư viện này bằng cách chạy lệnh sau: sudo gem install cocoapods 2. Thêm Pods vào xcode project (Tức là thư mục platforms/ios trong ionic project) – Di chuyển vị trí làm việc của terminal