Cách build ứng dụng IOS sang XCODE trong IONIC

Sau đây là kinh nghiệm build ứng dụng phát triển trên nền tảng ionic ra platform ios xin được chia sẻ cùng các bạn.

Bước 0: Chuẩn bị

Ở bước này các bạn thực hiện cài thư viện cocoapad để hỗ trợ build sang xcode nếu chưa cài bằng lệnh sau nhé:

sudo gem install cocoapods

Lưu ý: Nên cài bằng quyền super admin – tức là sudo ở câu lệnh trên.

Bước 1: Cài đặt lại cordova 8.1.2

npm rm cordova
npm install -g cordova@8.1.2

Vậy tại sao phải cài cordova 8.1.2Vì bạn sẽ không thể cài được plugin googleplus với phiên bản cordova cao hơn.

Bước 2: Cài plugin hỗ trợ tạo các file cocoapod

Cách 1: Cài plugin hỗ trợ tự động tạo các file Pods

cordova plugin add cordova-plugin-cocoapod-support --save

– Nếu sử dụng cách này, chúng ta không cần thực hiện cách thêm Pods vào platform ios thủ công như:

+ Chạy lệnh khởi tạo: pod init

+ Chỉnh sửa file Podfile trong thư mục platforms/ios.

– Thay vào đó nội dung Podfile sẽ được tạo tự động lúc chúng ta thực hiện add platform ios (ionic cordova platform add ios).

Cách 2: Thực hiện cài thủ công như theo bài viết Cách thêm Pods vào platform ios của project Ionic tôi đã trình bày (Chỉ Khuyến khích chỉ sử dụng cách này khi cách 1 không khả dụng).

Bước 2: Build ios phiên bản 4.5.5 (hoặc phiên bản hiện tại mặc định)

ionic cordova platform rm ios
ionic cordova platform add ios@4.5.5
cd platforms/ios
pod install
pod update

Copy file GoogleService-Info.plist trong project Firebase vào thư mục platforms/iosNếu có sử dụng các dịch vụ của google.

Thực hiện build ios bằng lệnh:

ionic cordova build ios --prod

Bước 3: Remove platform ios hiện tại bằng lệnh:

ionic cordova platform rm ios

Bước 4: Thực hiện build lại nhưng với phiên bản cao hơn (Khuyến khích sử dụng phiên bản 5.0.1)

ionic cordova platform add ios@5.0.1
cd platforms/ios
pod install
pod update

Lại copy file GoogleService-Info.plist trong project Firebase vào thư mục platforms/ios lần nữa – Nếu có sử dụng các dịch vụ của google.

Bước 5:  Build ios phiên bản 5.0.1

ionic cordova build ios --prod

Khi build thành cong chúng ta sẽ nhận được thông báo ** BUILD SUCCEEDE ** như hình

Tiếp theo, chúng ta phải chuyển sang công cụ XCode để thực hiện build tiếp ra ứng dụng.

Lưu ý

Trong quá trình add ios platform hoặc thực hiện lệnh pod install và pod update, nếu gặp lỗi liên quan đến phiên bản plugin và pod tương tự như CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps” thì các bạn tham khảo cách khắc phục tại đây nhé!

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi