Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

1. Mô tả lỗi

Khi chạy lệnh install platform iso thì xuất hiện lỗi như sau:

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, chúng ta mở file platforms/ios/Podfile lên bạn sẽ thấy nội dung có dạng như sau:

Tiếp theo, chúng ta đặt lại phiên bản ios là 9.0 như nội dung dưới đây:

Sau đó, lưu file Podfile lại.

3. Kiểm tra kết quả

Để kiểm tra kết quả có tương thích không chúng ta thực hiện 2 lệnh sau:

– Lệnh thứ nhất:   pod install

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

– Lệnh thứ hai:   pod update

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời