Khắc phục lỗi: CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps”

1. Mô tả lỗi

Khi chạy lệnh install platform iso thì xuất hiện lỗi CocoaPods could not find compatible versions for pod “GoogleMaps” như sau:

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, chúng ta mở file platforms/ios/Podfile lên bạn sẽ thấy nội dung có dạng như sau:

Tiếp theo, chúng ta đặt lại phiên bản ios là 9.0 như nội dung dưới đây:

Sau đó, lưu file Podfile lại.

3. Kiểm tra kết quả

Để kiểm tra kết quả có tương thích không chúng ta thực hiện 2 lệnh sau:

– Lệnh thứ nhất: pod install

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

– Lệnh thứ hai: pod update

Nếu lệnh chạy xong cho kết quả có dạng như dưới đây là thành công!

Hy vọng hữu ích với các bạn!

Nosomovo

 

Chia sẻ lên

Trả lời