Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Đôi khi chúng ta có nhu cầu list tất cả các hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu để xem nó kết nối đến những địa chỉ nào? Nhưng phải loay hoay mãi để tìm lệnh để thực hiện việc này. Đây! Ngay đây là lệnh sẽ giúp bạn liệt kê tất cả hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu đây:

* Kết quả trả về có dạng như sau:

Tuy nhiên, kết quả đó thường rất dài. Để thực hiện lọc một số nội dung chúng ta cần thôi. Khi đó, chúng ta thêm egrep '\<Noi_dung_tim\>'  vào bạn nhé. Để dễ hiểu hơn, bạn tham khảo ví vụ sau (thực hiện lọc các kết quả liên quan  đến “sshd):

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau (chỉ chứa các nội dung liên quan đế “sshd” chúng ta cần tìm):

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời