Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Đôi khi chúng ta có nhu cầu list tất cả các hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu để xem nó kết nối đến những địa chỉ nào? Nhưng phải loay hoay mãi để tìm lệnh để thực hiện việc này. Đây! Ngay đây là lệnh sẽ giúp bạn liệt kê tất cả hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu đây:

sudo lsof -i -n

* Kết quả trả về có dạng như sau:

COMMAND   PID    USER  FD  TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
dhclient  989    root  6u IPv4  13908   0t0 UDP *:bootpc
mongod   1180   mongodb  12u IPv4  16974   0t0 TCP 127.0.0.1:27017 (LISTEN)
vsftpd   1202    root  3u IPv4  15139   0t0 TCP *:ftp (LISTEN)
sshd    1220    root  3u IPv4  15404   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    1220    root  4u IPv6  15413   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
vesta-ngi 1323    root  6u IPv4  16913   0t0 TCP *:8083 (LISTEN)
vesta-ngi 1329    admin  6u IPv4  16913   0t0 TCP *:8083 (LISTEN)
apache2  1343  www-data  3u IPv4 18312034   0t0 TCP 127.0.0.1:tproxy (LISTEN)
apache2  1343  www-data  4u IPv4 18312036   0t0 TCP 207.148.65.253:http-alt (LISTEN)

Tuy nhiên, kết quả đó thường rất dài. Để thực hiện lọc một số nội dung chúng ta cần thôi. Khi đó, chúng ta thêm egrep ‘\<Noi_dung_tim\>’  vào bạn nhé. Để dễ hiểu hơn, bạn tham khảo ví vụ sau (thực hiện lọc các kết quả liên quan  đến “sshd):

sudo lsof -i -n | egrep '\<sshd\>'

Kết quả trả về sẽ có dạng như sau (chỉ chứa các nội dung liên quan đế “sshd” chúng ta cần tìm):

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd    1220    root  3u IPv4  15404   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd    1220    root  4u IPv6  15413   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)
sshd   16315    root  3u IPv4 18230061   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:56323 (ESTABLISHED)
sshd   17772    root  3u IPv4 18235888   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:51809 (ESTABLISHED)
sshd   19688    root  3u IPv4 18246861   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->118.68.62.120:9542 (ESTABLISHED)
sshd   29423    root  3u IPv4 18310997   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.52.86:25330 (ESTABLISHED)
sshd   29424    sshd  3u IPv4 18310997   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.52.86:25330 (ESTABLISHED)
sshd   29436    root  3u IPv4 18311314   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.173.183:52242 (ESTABLISHED)
sshd   29437    sshd  3u IPv4 18311314   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->222.186.173.183:52242 (ESTABLISHED)
sshd   29600    root  3u IPv4 18312455   0t0 TCP 207.148.65.253:ssh->183.131.82.99:54775 (ESTABLISHED)

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi