Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server

Đôi khi chúng ta có nhu cầu list tất cả các hoạt động mạng trên hệ điều hành Ubuntu để xem nó kết nối đến những địa chỉ nào? Nhưng phải loay hoay mãi để tìm lệnh để thực hiện việc này. Đây! Ngay đây là lệnh sẽ giúp bạn liệt kê tất cả hoạt động …
Đọc tiếp Liệt kê tất cả hoạt động mạng trên Ubuntu server