Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau:

Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể test bằng các công cụ như puTTY, Filezilla, … đều được.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời