Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install openssh-server
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể test bằng các công cụ như puTTY, Filezilla, … đều được.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Bình luận

Trả lời