Bật xác minh 2 bước cho tài khoản google

Bạn đang cần thực hiện bật tính năng xác minh 2 bước cho tài khoản google (tài khoản gmail) của mình? Nhưng bạn chưa biết cách thực hiện thế nào. Sau đây, là cách bật xác minh 2 bước cho tài khoản của mình nhé:

Bước 1: Các bạn cần đăng nhập tài khoản gmail của mình và vào chức năng quản lý tài khoản của google như hình 1.

Hình 1. Vào chức năng quản lý tài khoản của google

Bước 2: Vào menu Bảo mật rồi chọn xác minh 2 bước như hình 2.

Hình 2. Chọn chức năng xác minh 2 bước

Bước 3: Bấm vào nút Bắt đầu như hình 3

Hình 3. Chọn bắt đầu để thực hiện cài đặt xác minh 2 bước

Bước 4: Google yêu cầu bạn nhập mật khẩu của mình trước khi trước vào quá trình cài đặt. Do đó, bạn hãy nhập mật khẩu của mình vào. Sau đó, bấm nút Tiếp theo như hình 4

Hình 4. Nhập mật khẩu tài khoản google của bạn

Bước 5: Bấm vào nút Thử gửi lời nhắc của google ngay bây giờ như hình 5

Hình 5. Bấm vào nút Thử gửi lời nhắc của google ngay bây giờ.

Bước 6: Google yêu cầu bạn bấm Có trên điện thoại của mình. Khi đó, trên web bạn sẽ thấy giao diện như hình 7

Hình 6. Giao diện (web) khi chờ bạn bấm có trên điện thoại.

Bước 7: Mở điện thoại mình lên, rồi bấm vào nút Yes (Có) như hình 7

Hình 7. Bấm yes để xác thực trên điện của mình

Bước 8: Bạn thực hiện nhập số điện thoại và phương thức nhận mã xác thực. Nếu mọi thông tin đều đúng bạn bấm vào nút Gửi như hình 8.

Hình 8. Nhập số điện thoại nhận mã xác thực và phương thức nhận mã xác thực

Bước 9: Điền mã bạn nhận được trên điện thoại của bạn như hình 9

Hình 9. Điền mã xác thực bạn nhận được để tiếp tục quá trình xác minh

Bước 10: Thực hiện xác nhận lần cuối rằng bạn muốn bật xác minh 2 bước bằng cách bấm vào nút Bật như hình 10

Hình 10. Xác nhận bạn muốn bật xác minh 2 bước

Bước 11: Trạng thái xác minh 2 bước của tài khoản đã được bật như hình 11

Hình 11. Trạng thái bật xác minh 2 bước

Đến đây, việc cài đặt xác minh 2 bước của bạn đã hoàn tất rồi nhé.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên