Cài đặt SSH trên Ubuntu Server

14/02/2020 Nosomovo 0

Để thực hiện cài đặt dịch vụ SSH trên Ubuntu server chúng ta thực hiện các lệnh như sau: sudo apt-get update sudo apt-get install openssh-server sudo systemctl enable ssh sudo systemctl start ssh Sau khi cài đặt xong, các bạn có thể test bằng các công cụ như puTTY,